Solidarity demo, Cardiff Crown Court, Monday 23rd October, 2pm.

Cardiff Crown Court, Cathays Park, Cardiff CF10 3PG.

We are calling for support and solidarity for a good comrade and tireless anti arms trade activist who is on trial for direct action against the Cardiff arms fair. This woman could not stand by while arms dealers furthered their profits by marketing mass murder. Instead of acceptance she chose resistance and did all that she could to disrupt the death dealers. She is very clear that her actions were necessary to prevent greater crimes but the judge has ruled that such a defence is not admissible. Evidently they won’t allow their courts to be used as a means to turn the tables and put the arms industry on trial. Now our comrade faces prison as the state seeks to make an example of her and discipline us all. It is crucial we stand together. Join the demonstration to show that she is not alone. Bring banners, placards and noise. Solidarity is our weapon and our best defence.

The Defence Procurement, Research, Technology and Exportability (DPRTE) took place at the Motorpoint arena on 28th March this year. It is an opportunity for the arms industry and government representatives to conduct their murderous “business as usual”, leading to the arming of brutal regimes everywhere with all the latest tools for repression and wars. It was forced to move from Bristol in 2014 as a result of determined demos and actions and activists in Cardiff and beyond are aiming to do the same there. Get involved and help shut them down next year!

Protest Unoliaeth, Llys y Goron Caerdydd Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3PG Dydd Llun y 23ydd o Hydref 2pm

Rydym yn galw am gefnogaeth a unoliaeth i gymrodor da ac ymgyrchydd diflino sydd yn y cwrt am weithredu’n uniongyrchol yn erbyn Ffair Arfau Caerdydd. Ni all hon sefyll yn ddiymadferth tra bod y sawl sydd yn prynu a gwertu arfau yn pellhau eu elw gan farchnata ladd ar raddfa ddiwydianol. Yn lle derbyn y sefyllfa fe dewisiodd hi i frwydro nol a gwneud popeth yn ei gallu i ymyrryd ar waith y sawl sydd yn elwa o’r diwydiant arfau. Y mae hon yn glir iawn bod ei gweithredoedd yn angenrheidiol i atal troseddau gwaeth ond fe wnaeth y barnwr benderfynnu bod y fath amddiffyniad ddim i’w glywed. Nid ydynt yn barod i ddefnyddio’r llysoedd i rhoi y diwydiant arfau yn y doc. Nawr y mae i’n gwynebu carchar tra bo’r wladwriaeth yn ceisio gwneud esiampl ohoni a dysgu gwers i ni i gyd. Mae’n hanfodol ein bod yn cyd-sefyll. Ymunwc y brotest i ddangos nad ydi hi ar pen ei hunain Dewch a banneri, placardiau a swn. Unoliaeth yw ein harf ni ac ein amddiffyniad pennaf.

Cynhalwyd yr “Defence Procurement, Research, Technology and Exportability” (DPRTE) yn arena y Motorpoint ar y 28fed o Fawrth y flwyddyn hon. Mae’n gyfle i’r diwydiant arfau a chynryciolwyr o’r llywodraeth gynnal eu diwydiant ffiaidd, yn hwyluso diwydiant sydd yn arfu gladwriaethau sydd yn lladd eu pobl gyda’r teclynau diweddaraf ar gyfer gorthwm a rhyfel. Cafodd y ffair arfau ei orfodi o Fryste yn 2014 ar ol protestidau a gweithredoedd chwyrn a mae ymgyrchwyr yng Ngaerdydd a thu hwnt yn ceisio gwneud yr un peth. Ymunwch a’r ymgyrch i gau’r ffair arfau yma y flwyddyn nesaf!

Cardiff Anarchist Bookfair 18th February 2017.

cardiffabfblog

STOP THE CARDIFF ARMS FAIR COMMUNICATIONS BLOCKADE #5 NA I FFAIR ARFAU CAERDYDD DEFNYDDIWCH EICH LLAIS #5 9th March 2016.

STOP THE CARDIFF ARMS FAIR COMMUNICATIONS BLOCKADE #5 NA I FFAIR ARFAU CAERDYDD DEFNYDDIWCH EICH LLAIS #5 Facebook event

Tell the Cardiff Motorpoint Arena what you think about them hosting the DPRTE arms fair. Join us in asking the Motorpoint Arena not to host these dealers in death.

Please remember that the people dealing with your call or message are unlikely to have had anything to do with the decision to host the arms fair, and most will just be trying to make a living, so please be polite when putting your views across.

Below are various contact details for the arena, if you have any others, please let us know and we’ll update the event to include them. You don’t have to wait until Wednesday to be heard, but let’s try and get as many people as possible calling and emailing on Wednesday 🙂 This is one of many escalating comm’s blockades (unless the arena decide to pull the plug – fingers crossed!)

The Arena’s : Facebook Page

Tickets and Ticketing Enquiries Line: 029 20 22 44 88

Main Reception: 029 20 23 45 00

Email: motorpointarenacardiff.boxoffice@livenation.co.uk

Live Access (Disabled Access Information) Phone: 02920 234509 Email: liveaccessmotorpointarenacardiff@livenation.co.uk

Conference & Exhibition, Private Functions & Hospitality enquiries: 029 2023 4551 / 029 2023 4998

Email: motorpointarenacardiff.sales@livenation.co.uk

Email cardiffencoreexperience@livenation.com

Encore Hospitality Packages 029 2023 4555 / 029 2022 4488
cardiffencoreexperience@livenation.com

Na i Ffair Arfau Caerdydd – Defnyddiwch Eich Llais #1

Gadewch i Arena Motorpoint Caerdydd wybod eich teimladau am ei penderfyniad i gynnal y ffair arfau DPRTE.

Ymunwch â ni i ofyn i’r Arena Motorpoint i beidio gynnal y ffair a fydd yn gwnued elw o farwolaeth.

Cofiwch mae’n bosib fydd gwiethwyr Arena Motorpoint – sy’n ateb y ffon neu’r ebost – yn weithiwr sydd ddim wedi cael dylanwad uniongyrchol yn y benderfyniad i gynnal y ffair, ac felly byddwch yn gwrtais wrth roi eich barn os gwelwch yn dda.

Gwelwch manylion cyswllt isod ar gyfer yr arena, os oes gennych unrhyw cysylltidau eraill, rhowch wybod i ni a byddwn yn ddiweddaru’r digwyddiad i’w cynnwys.

Does dim rhaid aros tan dydd Mercher i adael yr arena wybod eich barn, ond os gweithredwn ni gyda’n gilydd gallwn ddanfon neges cryf. Hwn fydd y cyntaf o nifer o blockades comms cynyddol (oni bai bod yr arena yn penderfynu dynnu’r plwg – croesi bysedd!)

https://www.facebook.com/events/1024911857567957/

Short programme for Cardiff Anarchist Bookfair 20th Feb 2016.

CABFprog
List of stalls confirmed so far:
SWA, IWW Cymru, Sharedydd / No Borders, Afiach / Agrrrrls, ANTIFA, Revolting Queers, Cymdeithas, Cardiff AR, Active Distro, Bristol ABC/ Empty Cages, Bristol Radical History Group, FHED, Frack Free Wales, Black Star Printshop, ParEcon, Swansea/Palestine, Swansea Anarchists, PM Press, Kebele infoshop, Bristol AFed, Wessex Solidarity.

Motorpoint Arena Comms Blockade 10th Feb 2016

STOP THE CARDIFF ARMS FAIR   COMMUNICATIONS BLOCKADE #1    NA I FFAIR ARFAU CAERDYDD   DEFNYDDIWCH EICH LLAIS #1

Tell the Cardiff Motorpoint Arena what you think about them hosting the DPRTE arms fair. Join us in asking the Motorpoint Arena not to host these dealers in death.

Please remember that the people dealing with your call or message are unlikely to have had anything to do with the decision to host the arms fair, and most will just be trying to make a living, so please be polite when putting your views across.

Below are various contact details for the arena, if you have any others, please let us know and we’ll update the event to include them. You don’t have to wait until Wednesday to be heard, but let’s try and get as many people as possible calling and emailing on Wednesday 🙂 This will be the first of many escalating comm’s blockades (unless the arena decide to pull the plug – fingers crossed!)

The Arena’s : Facebook Page

Tickets and Ticketing Enquiries Line: 029 20 22 44 88

Main Reception: 029 20 23 45 00

Email: motorpointarenacardiff.boxoffice@livenation.co.uk

Live Access (Disabled Access Information) Phone: 02920 234509 Email: liveaccessmotorpointarenacardiff@livenation.co.uk

Conference & Exhibition, Private Functions & Hospitality enquiries: 029 2023 4551 / 029 2023 4998

Email: motorpointarenacardiff.sales@livenation.co.uk

Email cardiffencoreexperience@livenation.com

Encore Hospitality Packages 029 2023 4555 / 029 2022 4488
cardiffencoreexperience@livenation.com

Cardiff Anarchist Bookfair 2016.

CABF

facebook event

Events around Mayday 2015.

We’ll probably add more as we hear of them, send us yours!

Why we celebrate May Day.

chicagoanarchists

Bridport: Sat 2nd May 2015. Autonomy film show, The WI Hall, North Street, Bridport.

1505 Four Horsemen

Brighton: Mayday weekend, 29 April – 4 May, Hosted by Brighton Solfed

brightmayday

29 Wednesday – Syndicalism and Education Sussex Uni Fulton building 113 = 6−8pm This event will feature an introduction to the current campaigns engaged in by SolFed, along with a discussion of contemporary issues pertaining to education and how they relate to workers’ control. The documentary “Street Politics 101” will also be shown.
01 Friday – MayDay
2 Saturday – Syndicalism in Brighton at the Cowley Club 4−6 pm
03 Sunday – Roast + Film and Discussion after at the Cowley Club 1−6 pm
04 Monday – Demonstration 12 0’Clock from Old Steine + picnic

Bristol: Friday 1st May. May Day Demo – Combat Workfare with Bristol Anarchist Federation

BAFmayda

We’ve been lucky to mark International Workers Day (1st May) with some effective & fun demonstrations and direct actions for the past four years.

Last year we directly a large local organisation to end all involvement with workfare – picture of the demo is the one above! This year we hope to build on that, and our other anti workfare successes.

Boycott Workfare have called for a week of action that covers May Day, we aim to target a couple of companies who are profiting from the forced exploitation it represents – and hopefully help out some people affected by the schemes at the same time.

We’ll post more details nearer the time, yes we know its during the day on a workday but we also know a lot of you use any means at your disposal to avoid working on May Day! If you are forced into it you have our sympathy, if not see you on the streets again!

Gig afterwards

kebele mayday

Cardiff: Radical Workers Bloc  Saturday 2nd May facebook

Caerdydd: Bloc Radicalaidd y Gweithwyr.

“THE DAY WILL COME WHEN OUR SILENCE WILL BE MORE POWERFUL THAN THE VOICES YOU ARE THROTTLING TODAY.”

– (August Spies on the scaffold before his execution)

SWA_8x3

South Wales Anarchists will be demonstating in Cardiff to celebrate this years May Day. Originally a pagan festival, the modern May Day bank holiday has its roots in the fight for the eight hour day and is celebrated across the globe as an International Workers’ Day to commemorate the anarchist trade union organisers who were executed in Chicago 1887. They were framed and wrongly accused of throwing a bomb at police breaking up a crowd in the Haymarket during a demonstration involving over 400,000 working in Chicago on May 4, 1886.

The anarchist idea did not die with these workers in 1887 and continues to be the inspiration for many fighting capitalism around the world. We call on all those struggling for a world of justice, dignity and freedom to come together and join us this May Day in Cardiff.

Bring your red and black flags and class struggle banners!

Meet at 12 noon at the southern end of St Mary St, under the railway bridge near the Great Western Wetherspoons. March starts at 12.30 through the streets of Cardiff City centre to…. somewhere with no bureaucrats’ speeches!!!

London: Reclaim the Beats – join the Fuck Parade! Class War 12V multi rig street party at 1 Commercial Street, London, from 6pm on Friday May 1.

Fuckboris

Sisters Uncut Bank holiday action 4th May 2015, The Scoop. Queen’s Walk, London SE1 2DB

Sistunc

Direct action to prevent cuts to vital domestic violence services. Open to self-defining women only. This includes trans* and intersex women, as well as those with multi genders that include ‘woman’. We invite male allies to support us by creating hype on social media and by facilitating their sisters to go in any way they can. For more info on Sisters Uncut check out our FB page or our Twitter @sistersuncut.

Manchester: 0161 Festival Friday 1st, Saturday 2nd, Sunday 3rd May 2015 Facebook

0161jpg

Milano: NoExpo 2015

Noexpolittle

May 1, 2015: from Milan, capital of the crisis, to Europe.

After seven years of crisis the precarious pride has become rage and indignation against the burgeoning unemployment and the growth of poverty imposed by BCE & IMF  to most of the population with austerity policies, particularly in Italy, Greece and the rest of the Latin Europe. Social slaughter, plunder of wealth and common goods, the end of the public city are the bases upon which governments build their response to the economic crisis.

Make a week of it:

APRIL 28: INTERNATIONAL NO EXPO CAMPING. Until May 3 with debates and workshops
APRIL 29: THE CITY OF MILAN AGAINST THE FASCIST MARCH
APRIL 30: NATIONAL STUDENTS DEMONSTRATION
MAY 1: #NOEXPOMAYDAY
MAY 2: MOBILIZATIONS AGAINST EXPO
MAY 3: GENERAL ASSEMBLY for 6 months of mobilizations
FROM MAY 3: 6 months of meetings and conflict against and beyond the Expo paradigm.

Plymouth: TIME TO GET RID OF THE RICH – ANTI CAPITALIST BLOC – PLYMOUTH MAYDAY MARCH 2nd May.

plymouth

Tyne & Wear:

maynewc

Yorkley court map for resistors.

yorkleyThe resistance to eviction at Yorkley Court Community farm goes on. Here’s a map for those coming to help, supplied by Forest of Dean Anarchists.

.
Here's a map with footpath routes in... don't try and park on the Yorkley-Lydney road beyond the village as there won't be anywhere, nor on Yorkley Wood Road.

Here’s a map with footpath routes in… don’t try and park on the Yorkley-Lydney road beyond the village as there won’t be anywhere, nor on Yorkley Wood Road.


Fair play for Mike Haney! Communications blockade of Gwalia housing association.

Mike Haney has worked for Gwalia, a large housing association for 8 years, in July 2013 they changed his workplace without any consultation, increasing his annual mileage to and from work by 3,525 miles. In addition to fuel and vehicle maintenance costs he incurred extra insurance premiums. Gwalia have since cut Mike’s salary by £300 per month, making it financially impossible for him to continue. Mike has volunteered for redundancy but is being refused.

Mike has resorted to camping outside his work place at Brecon House, Llantarnam Industrial Park Cwmbran. Np44 3AB. Phone: 01633 833540 He’s camping out 22nd 23rd 29th & 30th Dec, then from 5th Jan he’s there from Monday-Thursday for as long as it takes!

Please support Mike Haney by contacting Gwalia Hierarchy telling them to give him redundancy he deserves otherwise the fight goes on! He’s on his own but with plenty of fighting spirit.

If you would like to go and support Mike in person get in touch first (as he might be working). We will will pass on any messages of support and solidarity to him.

Here’s Mike’s statement:

I have worked for Gwalia for 8 years.

Two years ago I took out a mortgage. I could afford this based on my salary at that time. I could not have anticipated a cut in salary as Gwalia had stated in their 2012 corporate report that they had increased surplus and that their finances were robust. Indeed they had factored in yearly wage rises.

In July 2013 they changed my workplace without any consultation. This increased my annual mileage to and from work by 3525 miles. It also put me over my insurance mileage limit and so incurred me further costs.

Increasing cost of living was also taking its toll, but by cutting back on every possible expense I was continuing to keep a roof over my head. Gwalia have now cut my salary by £300 per month.

There is no living expense I can cut now, except my home to work mileage. I now have no alternative but to pitch a tent outside the office premises during the working week.

Gwalia directors have shown complete contempt for my situation. I volunteered for redundancy but was refused. I believe that this was a deliberate effort by Gwalia to force me to leave the company with no recompense for the years of service and contribution to the company’s reputation that I have given.

The constant changes within my terms and conditions and pay means that I am being forced to leave my job. However, if I resign and cannot obtain immediate employment, then I am unable to either claim any benefits or claim on my mortgage protection. Hence my current situation.

Ironically I was a key member of a group who raised money for rough sleeper kits, including sleeping rough on one of the coldest nights of 2014. Gwalia were happy to make the most of the publicity this generated.

Wetherspoons getting defensive over fascist connection.

Wetherspoons are getting all upset about the negative reviews of their Cardiff establishment the Prince of Wales, resulting from their decision to host members of the Neo-Nazi Welsh Alliance recently. Antifascist locals have been barred for life.

It seems they are leaning on Fashbook to remove honest reviews from their FB page as well, keep ’em coming! By their own admission, Wetherspoons made record profits of around £80m last year.

Pubs to avoid: Prince of Wales, St Mary’s Street, Cardiff, welcomes fascists and turns away the opposition.Is it time to shut down J.D. Wetherspoons? – Mal Content.